Social Network

 Logo YouTubeLogo FacebookLogo Flikr

Agenda

Photogallery

 

Photogallery 2

 

NewsletterJoin the mailing list

Name and Surname: *
Your Email Address: *

PROJEKT

Projekt CHIMERA ma na celu rozwijanie i udoskonalanie jakości oraz innowacyjności w dziedzinie kształcenia zawodowego poprzez wspieranie integracji nauki z życiem zawodowym, promowanie środowiska praktycznej nauki w miejscu pracy, szkoleń w miejscu pracy i tworzeniu ścieżek rozwoju w czasie praktyk zawodowych. Ten ogólny cel zostanie osiągnięty poprzez rozwój umiejętności twórczych wśród przedsiębiorców i menedżerów, co ma ułatwić stosowanie nowych, opartych na innowacjach wzorców i sposobów zarządzania.
Obecnie, przedsiębiorstwa - w szczególności MŚP - przeżywają trudny czas ze względu na sytuację gospodarczą: nabycie umiejętności twórczych przez przedsiębiorców i menedżerów może być, jak sugerują różne dokumenty europejskie, środkiem który okaże się przedsiębiorstwu pomocny w znalezieniu nowych rozwiązań i / lub wyjściu z kryzysu.
Z tego powodu konieczne jest utworzenie narzędzi analitycznych i szkoleniowych, metodyki, podejścia, które promują i wspierają wprowadzanie twórczych umiejętności w ramach korporacyjnych programów szkoleniowych. To stworzy w przedsiębiorstwie sprzyjające warunki do rozwoju i innowacji.

Celami projektu CHIMERA jest:
• wspieranie udoskonalania jakości i innowacyjności w dziedzinie kształcenia zawodowego;
• rozwój umiejętności twórczych wśród przedsiębiorców i menedżerów, co ma ułatwić stosowanie nowych, opartych na innowacjach wzorców i sposobów zarządzania;
• promowanie i wspieranie wymiany doświadczeń pomiędzy osobami, które pracują w przedsiębiorstwie;
• przyczynienie się do ułatwienia procesów powstawania nowych rozwiązań i wyjścia z kryzysu przez przedsiębiorstwo;
• wspieranie współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami i organizacjami kształcenia dorosłych w celu ułatwienia twórczego rozwoju i innowacji;
• Opracowanie narzędzi analitycznych, narzędzi szkoleniowych oraz metod, które promują i wspierają wprowadzanie twórczych umiejętności do planów szkoleniowych firmy.
 

 

 

Multimedia Report

The Multimedia final report is a multimedia pubblication on the project's main activities and results.
Follow this link.

News

Login Form

Video Gallery

 

 

Video Gallery

 

 

  Partners

Superficie 8logo-petru-maior